Poslední článek na blogu

Vytřískejte ze svého SEO maximum

Následující školení

Workshop: Jak nepohřbít eshop
 

Slovník pojmov

3 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X

3D Secure

Forma zabezpečení při platbě kartou přes internet. 3D-Secure je dnes již standardně využívané zabezpečení. Nyní již drtivá většina bank nabízí 3D-Secure zabezpečení. Zabepečení systému 3D-Secure Díky zabezpečení…

AIDA

Zkratka pro popis fungování procesu reklamy. Jak by měla reklama fungovat. AIDA je zkratka počátečních písmen. Znamená Attention - získat pozornost, Interest – vyvolat v zákazníkovi hlubší zájem, Desire – vyvolat touhu po…

Alt

Jedná se o alternativní text, který je přiřazen obrázkům na webových prezentacích nebo e-shopech. K čemu alternativní text? Alt umožňuje vyhledávačům indexovat obrázky. Vyhledávače neumí totiž rozeznat, co je na obrázku.…

Anchor text

Anchor text je text, který odkazuje na určitou webovou stránku. Kde se anchor text používá? Klasický hypertextový odkaz může vypadat takto www.shopynamiru.cz. Pokud ale nechcete psát celou adresu, stačí přiřadit adresu ke…

Anketa

Anketa je jednoduchý průzkum prováděný na malé sociologicky nereprezentativní skupině respondentů. Při provozu e-shopu se však obchodník může právě díky anketě dozvědět velmi zajímavé informace. Ankety na webu nebo v…

B2B

Zkratka pro Business-to-Business. Často je využívána v prostředí internetového obchodu, také označovaného jako e-commerce. Business-to-Business aplikace B2B vyjadřuje obchodní vztah mezi dvěma a více obchodníky. Internetový…

B2C

Zkratka pro Business-to-Consumer nebo také Business-to-Customer. B2C popisuje vtah prodejce a koncového zákazníka a řadíme jej do oblasti internetového podnikání, e-commerce. Orientace na zákazníka Do B2C kategorie řadíme…

B2G

Zkratka B2G znamená Business-to-Goverment. B2G označuje tedy obchodní vztahy se státní správou. Státní zakázky Státní zakázky jsou zárukou určité spolehlivost. B2G orientace může zajistit internetovému podnikání dlouhodobé…

Backend

Backend je označení pro část webové aplikace, do které má přístup pouze majitel nebo provozovatel a ve které probíhá administrace. Backend je nutnost V e-commerce systému, jako je e-shop, webshop nebo jiný internetový obchod,…

Banner

Banner je forma internetové reklamy. Banner je má za úkol upoutat pozornost návštěvníků stránek. Bannery se vyznačují snahou o poutavé vizuální zpracování. Jak funguje banner? Na webové stránce se uživateli zobrazí statický…

Bannerová slepota

Bannerová slepota je v poslední době značně rozšířený jev. Díky častému používání internetu se velké množství lidí naučilo nevědomě ignorovat bannery a bannerovou reklamu. Proč vznikla bannerová slepota? V minulosti byl…

Blog

Blog je populární forma prezentace názorů, postřehů a myšlenek. Blog je obvykle psán jedním autorem a bývá zaměřen buď obecně nebo na konkrétní oblast. Blog a e-commerce V rámci internetového podnikání, neboli e-commerce…

C2C

C2C je zkratka Consumer-to-Consumer, tedy vztah dvou a více koncových zákazníků. Současný rozmach C2C Elektronické aplikace umožňující C2C vztah mají podobu internetových aukčních portálů nebo bazarů. Rozmach těchto…

CAPTCHA

CAPTCHA je zkratka pro Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, tedy automatický test pro rozlišení mezi člověkem a strojem. Můžeme se setkat s výkladem CAPTCHA jako Capture Characrers, který označuje…

Cenové varianty

Cenové varianty je nástroj, který umožňuje prodávat jeden druh zboží, který se ale může lišit specifickými vlastnostmi, jako na příklad velikost, nebo kvalita, apod. Pokud bude internetový obchod prodávat například skříně, bude…

Click Rate

Click Rate vyjadřuje poměr mezi počtem zobrazením reklamy a počtem kliknutí na ni. Jak funguje Click Rate? Click Rate se obvykle udává v procentech a vyjadřuje účinnost reklamní kampaně. Obvyklé hodnoty click rate se pohybují…

Copywriter

Copywriter je osoba zodpovědná za texty na webu nebo e-shopu. Co by měl Cobywriter umět Copywriter měl psát texty čtivě a srozumitelně. Měl by vědět, zda chce návštěvníka navnadit, rozrušit nebo poučit a musí umět…

CSS

Zkratka CSS znamená Cascading Style Sheet. V češtině se používá pro CSS označení kaskádové styly. CSS je jazyk pomocí kterého lze efektivně formátovat internetové stránky. CSS má vliv především na grafickou podobu stránek a…

Doména

Doména je jednoznačný identifikátor počítače nebo sítě v internetu. Jakou doménu zvolit? Domény se dělí na několik stupňů. V rámci e-commerce je volba vhodné domény a doménového jména velmi důležitá. Nejdříve by…

Dotaz na prodavače

Dotaz na prodavače je další z řady nástrojů, které mají za cíl zvýšit důvěryhodnost e-shopu a zvýšit komfort zákazník. Obvykle bývá implementován do systému internetového obchodu v podobě modulu. Zákazníci poté mohou přímo…

Dropshipping

Dropshipping je způsob distribuce zboží, kdy provozovatel e-shopu nemusí disponovat vlastními skladovými prostory díky tomu, že výrobce nebo velkoobchod zboží odesílá přímo zákazníkovi konkrétního e-shopu. Fungování…

E-business

E-business (někdy také e-byznys) je označení pro podnikání na internetu případně podnikání pomocí elektronických nástrojů obecně. Co vše je E-business? Pod pojem e-business lze zahrnout velice širokou škálu činností…

E-commerce

E-commerce (někdy také e-komerce, eCommerce) je souhrnné označení pro obchodní činnosti prováděné na internetu a pomocí dalších elektronických prostředků. E-commerce - internetový obchod E-commerce zahrnuje nejen obchod a…

E-obchod

Počeštěné označení pro e-shop, web-shop, internetový obchod nebo elektronický obchod. E-obchod jako součást e-commerce E-obchody se řadí do oblasti e-commerce. Primární účel e-obchodů je prodej zboží nebo služeb. Každý…

E-shop

E-shop je jednoznačně nejrozšířenějším označením pro elektronický obchod. V poslední době se také nazývá e-obchod, web-shop, online obchod, internetový obchod, virtuální obchod nebo jen zkráceně shop. E-shop je ideální…